انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران

دوره‌های آموزشی تابستان 97منقضی

دوره‌ی آموزشی MATLAB

دوره‌ی آموزشی SOLIDWORKS

دوره‌ی آموزشی CATIA

دوره‌ی آموزشی ABAQUS

دوره‌ی آموزشی ANSYS

دوره‌ی آموزشی FLUENT  و ICEM

دوره‌ی آموزشی COMSOL

دوره‌ی آموزشی GD&T

دوره های آموزش نرم افزار زمستانه منقضی

دوره آموزشی کتیا (Catia)

دوره آموزشی سالیدورکس (SolidWorks)

دوره آموزشی آباکوس (Abaqus)

دوره آموزشی متلب (MATLAB)

دوره آموزشی کامسول (COMSOL)

دوره آموزشی فلوئنت (Fluent)

دوره آموزشی GD&T

دوره عملی اپراتوری دستگاه های CNC (فرز)منقضی

دانشگاه تهران

دوره 24 ساعته

مدرس مرتضی ترابی

شروع دوره: 25 بهمن ماه

چهارشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 16 الی 20

دوره آموزشی نرم افزار ADAMSمنقضی

دانشگاه تهران

شروع دوره : 17 آبان ماه

روزهای : چهارشنبه 
(17 الی 21)

مدت دوره : 32 ساعت 

دوره آموزشی نرم افزار SOLIDWORKSمنقضی

دانشگاه تهران

تاریخ دوره : 6 و 7 دی ماه

روزهای : چهارشنبه و پنج شنبه
(15 الی 19)

مدت دوره : 8 ساعت

دوره آموزشی متلب مقدماتیمنقضی

دانشگاه تهران

تاریخ دوره : 6 و 7 دی ماه

روزهای : چهارشنبه و پنج شنبه
(15 الی 19)

مدت دوره : 8 ساعت 

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار CATIAمنقضی

♦️دانشگاه تهران

♦️شروع دوره : 10 آبان ماه

♦️روزهای : چهارشنبه 
(13 الی 17)

♦️مدت دوره : 24 ساعت 

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SOLIDWORKSمنقضی

♦️دانشگاه تهران

♦️شروع دوره : 4 آبان ماه

♦️روزهای : پنج شنبه 
(9 -الی 13)

♦️مدت دوره : 32 ساعت