انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران

کلاسهای آموزشی
شرح دوره:

دوره آموزشی کتیا (Catia)

تاریخ شروع: 2 اسفند
زمان برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت 14:00 الی 18:00
مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس عباس زاده

سرفصل های دوره آموزشی کتیا مقدماتی:
محیط های sketcher , part design, assembly, drafting

 

دوره آموزشی سالیدورکس (SolidWorks)

تاریخ شروع: 2 اسفند
زمان برگزاری: چهارشنبه ها، ساعت 15:00 الی 19:00
مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس بذرافشانی

 

دوره آموزشی آباکوس (Abaqus)

تاریخ شروع: 3 اسفند
زمان برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت 9:00 الی 13:00
مدت دوره: 20 ساعت
مدرس: مهندس مصور

 

دوره آموزشی متلب (MATLAB)

تاریخ شروع: 3 اسفند
زمان برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت 9:00 الی 13:00
مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: دکتر تاهباززاده

سرفصل دوره آموزشی متلب مقدماتی:
معرفی نرم افزار
آشنایی با اصول اولیه برنامه نویسی در نرم افزار متلب
تعریف بردار و ماتریس آرایه های ستونی و ساختارها
دستورات ورودی و خروجی
ترسیمات گرافیکی دو بعدی و سه بعدی
کنترل جریان محاسبات
تعریف تابع و ام فایل

 

دوره آموزشی کامسول (COMSOL)

تاریخ شروع: 2 اسفند
زمان برگزاری: چهار شنبه ها، ساعت 9:00 الی 13:00
مدت دوره: 10 ساعت
مدرس: مهندس وکیلی

سرفصل های دوره:

مقدمه­ای بر روش المان محدود و معرفی نرم­افزار COMSOL
آشنایی با محیط COMSOL
نحوه ایجادثابتها، تعاریف توابع ومتغیرها
مدلسازی شکل­های هندسی در نرم­افزار COMSOL
کتابخانه مواد
نحوه شبکه­بندی
تحلیل توزیع حرارت در میله­ی استوانه­ای
تحلیل جریان آرام و توربولانس در کانال دو بعدی و لوله سه بعدی
تحلیل جریان خارجی
تحلیل تعامل سیال با جامد FSI
تحلیل میکروپمپ لزجتی
تحلیل جریان دوفاز
مقدمه­ای بر روش المان محدود و معرفی نرم­افزار COMSOL
آشنایی با محیط COMSOL
نحوه ایجادثابتها، تعاریف توابع ومتغیرها
مدلسازی شکل­های هندسی در نرم­افزار COMSOL
کتابخانه مواد
نحوه شبکه­بندی
تحلیل توزیع حرارت در میله­ی استوانه­ای
تحلیل جریان آرام و توربولانس در کانال دو بعدی و لوله سه بعدی
تحلیل جریان خارجی
تحلیل تعامل سیال با جامد FSI
تحلیل میکروپمپ لزجتی
تحلیل جریان دوفاز 

 

دوره آموزشی فلوئنت (Fluent)

تاریخ شروع: 2 اسفند
زمان برگزاری: چهار شنبه ها، ساعت 14:00 الی 18:00
مدت دوره: 20 ساعت
مدرس: مهندس وکیلی

سرفصل های دوره:

مقدمه­ای بر CFD
تولید هندسه در نرم­افزارICEM-CFD
آموزش تولید شبکه­های بدون ساختار و با ساختار هندسه­های دوبعدی و سه­بعدی در نرم­افزارICEM-CFD
تولید شبکه­های با ساختار در لوله­ی سه بعدی و کانال دو بعدی
تولید شبکه بدون ساختار و با ساختار در نازل سه بعدی با سطح مقطع متغیر در نرم­افزارICEM-CFD
تولید شبکه با ساختار در اطراف ایرفویل
تولیدشبکه با ساختار در داخل زانویی
تولید شبکه با ساختار برای جریان در اطراف استوانه یا کره
تولید شبکه­بندی پریودیک در نرم­افزارICEM-CFD
روش­های بهبود کیفیت مش
لایه مرزی
و....
تنظیمات حلگر در نرم­افزارFluent
شرایط مرزی در نرم­افزارFluent
مدل سازی انتقال حرارت
مدل سازی جریان توربولانس(آشنایی با مدل­های مختلف و موارد کاربرد آنها)
آشنایی با توابع تعریف شده توسط کاربر UDF
مدل سازی جریان چند فازی
مدل سازی سیستم ها ی با مش متحرک
بررسی نتایج بدست آمده در نرم­افزار CFD Post و نرم­افزارFluent
و...
پروژه ها

تحلیل جریان آرام وتوربولانس در داخل لوله و کانال
تحلیل جریان­های ناپایا
تحلیل جریان خارجی(اطراف ایرفویل و استوانه)
تحلیل جریان در داخل نازل با نقطع متغیر
مدلسازی جریان در کانال با دیواره تغییر شکل دهنده(مش متحرک) 

 

دوره آموزشی GD&T

تاریخ شروع: 2 اسفند
زمان برگزاری: چهار شنبه ها، ساعت 17:00 الی 21:00
مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس موسوی

سرفصل های دوره:

آشنایی با علایم نقشه و نقشه خوانی
انطباقات
اصل تیلور
گیج برو و نرو
مشخصه های هندسی

فایل ضمیمه
قیمت دوره: 0 ریال