درباره انجمن علمی مکانیک

فعالیت های انجمن شامل برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی می شود

انجمن علمی مفتخر است اعلام کند تا بسیاری از دوره های آموزشی معتبر را با اعاطای مدرک معتبر دانشگاه تهران به شما عزیزان ارائه می کند

آخرین اخبار

تیم انجمن علمی مکانیک

دبیر انجمن

روابط عمومی

مدیر مالی

معاون دبیر

شبکه های اجتماعی